=

First–Third Grade

Registration Now Open

Click here for English

 המפגשים יערכו אחת לשבוע, במשך שעה וחצי. תכנית הלימודים מתמקדת בלימוד השפה, שיפור מיומנויות קריאה וכתיבה, העשרת אוצר המילים, חגים ומועדים, הכרת ההווי והתרבות היהודיים/ישראלים.

במסגרת הכיתה יושם דגש על התחומים הבאים:

הקניית ופיתוח אסטרטגיות קריאה: מגוון טקסטים, שימוש בתכנים הקרובים לעולם הילד. הכרות ראשונית עם השיר.

כתיבה: כתיבה עצמאית-אישית-יצירתית בהתאם ליכולת הלשונית.

לשון והבנת הנקרא: מילוי הוראות, מדרש תמונה, הרכבת משפטים, סידור משפטים ברצף, השלמות משפטים, כתיבת סיפור קצר.
העשרת השפה: פיתוח אוצר מילים (הפכים, מילים נרדפות).

חגים ומועדים בשנה היהודית: שיעור אחד או שניים לכל חג: מהות החג וסמליו. הרחבת ידע בתחום מעגל החיים היהודי והזהות היהודית, תוך שילוב מטלות לשוניות, קרוא וכתוב בהתאם לקצב ההתקדמות.

תכנים נוספים, ספרות ושירה: המשורר חיים נחמן ביאליק ועוד משוררים אחרים.

בנוסף, יושם דגש על הכרת ההווי והתרבות היהודיים/ישראלים, חגים ומועדים. הלמידה תכלול מגוון רחב של פעילויות חווייתיות ויצירתיות. לצד תוכנית הלימודים, בכוונתנו ליצור אווירה מיוחדת בין ילדי הקבוצה ומשפחותיהם, באמצעות פעילויות משותפות, חופשיות ומובנות, שיתקיימו מספר פעמים במהלך השנה לקראת החגים.

שותפות ההורים: הצוות החינוכי בבית הספר פועל בתפיסה מערכתית המתייחסת לקבוצת הילדים, להוריהם,למשפחותיהם ולאפיוני הקהילה שאליה אנו שייכים. התקשורת עם ההורים תהיה בכמה ערוצים:

מפגש הורים: בחודש הראשון של השנה יתקיים מפגש קבוצתי בו המורה יציג את תפיסת העבודה בכיתה ואת התוכנית השנתית.
חגיגות ואירועים: במהלך השנה יתקיימו מספר פעילויות משפחתיות במסגרת הכיתה ובמסגרת כלל בית הספר.

דיווחים שוטפים: ההורים יקבלו עדכונים על ההתקדמות בתכנית הלימודים ועל התרחשויות משמעותיות דרך אתר האינטרנט של הקבוצה.
מידע על שכר לימוד ותשלומים מופיע בעמוד ההנחיות לרישום. 

 

First–Third Grade

This class is for incoming Hebrew-speaking first through third graders who are beginner readers and familiar with the Hebrew alphabet. Students will meet once a week for an hour-and-a-half. Students continue to learn how to read and write, enrich their vocabulary and learn about Jewish holidays, traditions and Jewish/Israeli culture. The course will focus on the following areas:

Teaching and developing reading strategies: Using a variety of texts, with content relevant to the child’s world. An introduction to Hebrew poems.
Writing: Independent, personal and creative writing according to the child’s linguistic ability.
Language and reading comprehension: Fulfilling instructions, midrash picture, assembling sentences, arranging sentences in a sequence, completing sentences, writing a short story.
Enriching the language: Developing vocabulary (opposites, synonyms).
Holidays and culture: One or two lessons per holiday, covering its essence and symbols. Expanding knowledge in the Jewish life cycle and Jewish identity, while integrating linguistic tasks, reading and writing.
Additional Content, Literature, and Poetry: Poet Haim Nachman Bialik and others.

In addition, emphasis will be placed on the recognition of Jewish/Israeli life and culture, holidays and events in an interactive, engaging and creative environment appropriate for this age group. Along with the curriculum, students and their families are invited to celebrate the Jewish holidays and Shabbat with us.
Parental Partnership: The pedagogical staff has a systemic approach that relates to the group of children, their parents, their families and the characteristics of the community to which we belong. Communication with parents will be through several channels:
Parents’ Meeting: During the first month of the school year, a group meeting will be held in which the teacher will present the annual program and classroom culture, as well as work expectations.
Celebrations and Events: During the year there will be a number of family activities in the classroom and with the school as a whole.
Regular Reports: Parents will receive updates about program progress and significant events through the group’s website.

Information about tuition and fees can be found on our Registration page.

Hours of Operation

For Specific Schedules, Please See Schedules Submenu

Center Hours
 • Mon - Thur 5 am - 9 pm (Group Ex by Reservation)
 • Fri 5 am - 6 pm (Group Ex by Reservation)
 • Sat & Sun 7 am - 6 pm (Group Ex by Reservation)
Admin Office Hours
 • Mon-Fri 8 am – 4 pm
Schedules
Log In to Register!
Yoga students stretching on mats at the PJCC yoga studio
MyPJCC Log In Now
With MyPJCC, You Can:
 • Sign Up for Fitness Classes
 • Access Virtual Classes
 • Register for PJCC Programs
 • And More
Manage Your Account
 • Update Contact Info
 • Pay for Program Registrations Online
 • Keep Track of Registrations & Purchased Services
Parents and two kids on a bench smiling outside
Get to Know MyPJCC Learn More
Visit Our Resource Page To:
 • Download the New MyPJCC App
 • Read our FAQ
 • And More
2 Ways to Search PJCC
MyPJCC
Search
 • Adult & Youth Classes & Programs
 • Aquatics Programs & Swim Classes
 • Community Engagement Opportunities
 • Cultural Arts Programs
 • Jewish Life Programs
 • Preschool
 • Sports & Recreation Programs