=

Third–Fourth Grade

Registration Now Open

Click here for English

 בכיתה זו אנו עוסקים בקריאה, כתיבה, לשון והבעה בעל פה, כאשר הדגש הוא על הבנת הנקרא, קריאה בשטף, עידוד קריאה לשם הנאה והרחבת אוצר המלים. לשם כך כל ילד נדרש לקרוא בבית ספר אחד בחודש ולסכם את תוכנו, להגיש את הסיכום למורה ולספר לכיתה על הספר שנקרא.
הפעילויות בכיתה מגוונות וחוויתיות ונועדות לקרב את חומר הלימוד לעולמם של הילדים. הן כוללות משחקים, הצגות, כתיבה יצירתית, אמנות, לימוד שירים ועוד. כמו כן אנו עושים פעילויות שונות לציון החגים ובחלק מהחגים ההורים מוזמנים להצטרף אלינו לפעילויות אלו
במסגרת הכיתה יושם דגש על התחומים הבאים:
הקניית ופיתוח קריאה: לימוד וניתוח שיר, צורות כתיבה שונות ומאפייניהן – משך, שיא, מחזה, סיפור, מידע ועוד.
כתיבה: שיפור כתיבה נכונה של אותיות דפוס וכתב, סימני פיסוק.
לשון והבנת הנקרא: זמנים דקדוקיים (הווה, עבר ומילות זמן), מילות יחס והטייתן, שורשים, מוספיות ומשפחות מילים. חלקי דיבר – שם עצם, פועל, שם תואר, מילות חיבור, שייכות, מספרים בזכר ונקבה והתאמתם לשם עצם.
העשרת השפה: מילים נרדפות והפכים, שימוש במילון.
חגים ומועדים בשנה היהודית: שיעור לכל חג – מהות החג וסמליו, תוך שילוב לימוד טקסט הקשור לחג (שיר, סיפור).
תכנים נוספים, ספרות ושירה: פרוייקט אישי, אקטואליה, כתיבת יומני קריאה.
ספרי לימוד: “סימנים בדרך 2”, ו-“אשכולית”.

בנוסף, יושם דגש על הכרת ההווי והתרבות היהודיים/ישראלים, חגים ומועדים. הלמידה תכלול מגוון רחב של פעילויות חווייתיות ויצירתיות. לצד תוכנית הלימודים, בכוונתנו ליצור אווירה מיוחדת בין ילדי הקבוצה ומשפחותיהם, באמצעות פעילויות משותפות, חופשיות ומובנות, שיתקיימו מספר פעמים במהלך השנה לקראת החגים.

שותפות ההורים: הצוות החינוכי בבית הספר פועל בתפיסה מערכתית המתייחסת לקבוצת הילדים, להוריהם,למשפחותיהם ולאפיוני הקהילה שאליה אנו שייכים. התקשורת עם ההורים תהיה בכמה ערוצים:
מפגש הורים: בחודש הראשון של השנה יתקיים מפגש קבוצתי בו המורה יציג את תפיסת העבודה בכיתה ואת התוכנית השנתית.
חגיגות ואירועים: במהלך השנה יתקיימו מספר פעילויות משפחתיות במסגרת הכיתה ובמסגרת כלל בית הספר.
דיווחים שוטפים: ההורים יקבלו עדכונים על ההתקדמות בתכנית הלימודים ועל התרחשויות משמעותיות דרך אתר האינטרנט של הקבוצה.
מידע על שכר לימוד ותשלומים מופיע בעמוד ההנחיות לרישום

 

Third–Fourth Grade

This class is for rising third and fourth graders who are Hebrew speakers and have beginner to intermediate knowledge of reading and writing in Hebrew. Classes meet once a week for one-and-a-half hours.
Kita Dalet students will continue advancing their reading and writing skills, enrich their vocabulary and communicate in Hebrew with their peers and teacher. Students learn in an interactive environment about the Jewish calendar, holidays and Israeli culture.
To enhance reading fluency, writing and understanding, students are required to read at home and summarize the contents of a book every month, submit the summary to the teacher, and give a presentation to the class about the book.
The activities in the class are varied and designed to make the content relevant to the children. Activities include games, plays, creative writing, art, songwriting and more. We also celebrate the holidays and parents are invited to join us for these celebrations.
The course will focus on the following areas:
Teaching and developing reading: Study and analysis of different forms of songwriting and their characteristics.
Writing: Improves the correct writing of letters and punctuation.
Language and Reading Comprehension: Grammatical tenses, prepositions, roots, word families, nouns, verbs, adjectives, pronouns, possession, numbers (in male and female) and matching them to nouns.
Language Enrichment: Synonyms and antonyms, use of the dictionary.
Holidays and events in the Jewish year: A lesson for each holiday, covering its essence and its symbols, combining text learning related to the holiday (song, story).
Additional Content, Literature and Poetry: Personal project, current events, writing diaries.
Textbooks: Simanim BaDerech 2 and Eshkolit.
In addition, emphasis will be placed on the recognition of Jewish/Israeli life and culture, holidays and events in an interactive, engaging and creative environment appropriate for this age group. Along with the curriculum, students and their families are invited to celebrate the Jewish holidays and Shabbat with us.
Parental Partnership: The pedagogical staff operates in a systemic approach that relates to the group of children, their parents, their families and the characteristics of the community to which we belong. Communication with parents will be in several channels:
Parents’ Meeting: During the first month of the school year, a group meeting will be held in which the teacher will present the annual program and classroom culture, as well as work expectations.
Celebrations and Events: During the year there will be a number of family activities in the classroom and with the school as a whole.
Regular Reports: Parents will receive updates about the program’s progress and significant events through the group’s website.
Information about tuition and fees can be found on our Registration page.

Hours of Operation

For Specific Schedules, Please See Schedules Submenu

Center Hours
 • Mon - Thur 5 am - 9 pm (Group Ex by Reservation)
 • Fri 5 am - 6 pm (Group Ex by Reservation)
 • Sat & Sun 7 am - 6 pm (Group Ex by Reservation)
Admin Office Hours
 • Mon-Fri 8 am – 4 pm
Schedules
Log In to Register!
Yoga students stretching on mats at the PJCC yoga studio
MyPJCC Log In Now
With MyPJCC, You Can:
 • Sign Up for Fitness Classes
 • Access Virtual Classes
 • Register for PJCC Programs
 • And More
Manage Your Account
 • Update Contact Info
 • Pay for Program Registrations Online
 • Keep Track of Registrations & Purchased Services
Parents and two kids on a bench smiling outside
Get to Know MyPJCC Learn More
Visit Our Resource Page To:
 • Download the New MyPJCC App
 • Read our FAQ
 • And More
2 Ways to Search PJCC
MyPJCC
Search
 • Adult & Youth Classes & Programs
 • Aquatics Programs & Swim Classes
 • Community Engagement Opportunities
 • Cultural Arts Programs
 • Jewish Life Programs
 • Preschool
 • Sports & Recreation Programs