=

כיתת ראשית קריאה בוגרים
Elementary School Classes: Building Literacy

Click here for English

בגד כפת: כיתת ראשית קריאה בוגרים


בשנת הלימודים האחרונה נפתחה כיתת ראשית קריאה בוגרים במענה לבקשות שהגיעו מהורים. כיתה זו תיפתח השנה על פי דרישה בלבד. המעוניינים לרשום את ילדיהם, אנא שלחו אימייל למנהלת השלוחה, קארין חסין khasin@pjcc.org

תוכנית זו מיועדת לתלמידים העולים לכיתות ד’-ח’, דוברי עברית, שאינם יודעים קרוא וכתוב בעברית.
המפגשים יערכו אחת לשבוע, במשך שעה וחצי. תכנית הלימודים מתמקדת בלימוד השפה תוך שיח בעברית, ברכישת מיומנויות לקראת קריאה – למידת אותיות הא’-ב’, תנועות ועיצורים, כמו גם העשרת אוצר המילים העברי של התלמידים.
בנוסף, יושם דגש על הכרת ההווי והתרבות היהודיים/ישראלים, חגים ומועדים. הלמידה תכלול מגוון רחב של פעילויות חווייתיות ויצירתיות. לצד תוכנית הלימודים, בכוונתנו ליצור אווירה מיוחדת בין ילדי הקבוצה ומשפחותיהם, באמצעות פעילויות משותפות, חופשיות ומובנות, שיתקיימו מספר פעמים במהלך השנה לקראת החגים.
שותפות ההורים: הצוות החינוכי בבית הספר פועל בתפיסה מערכתית המתייחסת לקבוצת הילדים, להוריהם,למשפחותיהם ולאפיוני הקהילה שאליה אנו שייכים. התקשורת עם ההורים תהיה בכמה ערוצים:
מפגש הורים: בחודש הראשון של השנה יתקיים מפגש קבוצתי בו המורה יציג את תפיסת העבודה בכיתה ואת התוכנית השנתית.
חגיגות ואירועים: במהלך השנה יתקיימו מספר פעילויות משפחתיות במסגרת הכיתה ובמסגרת כלל בית הספר.
דיווחים שוטפים: ההורים יקבלו עדכונים על ההתקדמות בתכנית הלימודים ועל התרחשויות משמעותיות דרך אתר האינטרנט של הקבוצה.
מידע על שכר לימוד ותשלומים מופיע בעמוד ההנחיות לרישום.

Elementary School Classes: Building Literacy

Last school year we opened this class in response to community demand. It will open again this year based on demand only. If you wish to register your child, please send an email to the head of campus, Karin Hasin, at khasin@pjcc.org

This program is intended for students in 4th through 8th grades who speak Hebrew but are illiterate in Hebrew. Classes meet once a week for an hour-and-a-half. The curriculum focuses on learning the language while conversing in Hebrew, acquiring skills for reading—learning the letters of the alphabet, vowels and consonants, as well as enriching the students’ Hebrew vocabulary. In addition, emphasis will be placed on the recognition of Jewish/Israeli life and culture, holidays and events, in an interactive, engaging and creative environment appropriate for this age group. Along with the curriculum, students and their families are invited to celebrate the Jewish holidays and Shabbat with us.

Parental Partnership: The pedagogical staff operates in a systemic approach that relates to the group of children, their parents, their families and the characteristics of the community to which we belong. Communication with parents will be through several channels:
Parents’ Meeting: During the first month of the school year, a group meeting will be held during which the teacher will present the annual program and classroom culture, as well as work expectations.
Celebrations and Events: During the year there will be a number of family activities in the classroom and with the school as a whole.
Regular Reports: Parents will receive updates about the program progress and significant events through the group’s website.
Information about tuition and fees can be found on our Registration Guidelines page.

Hours of Operation

For Specific Schedules, Please See Schedules Submenu

Center Hours
 • Mon - Thur 5 am - 9 pm (Group Ex by Reservation)
 • Fri 5 am - 6 pm (Group Ex by Reservation)
 • Sat & Sun 7 am - 6 pm (Group Ex by Reservation)
Admin Office Hours
 • Mon-Fri 8 am – 4 pm
Schedules
Log In to Register!
Yoga students stretching on mats at the PJCC yoga studio
MyPJCC Log In Now
With MyPJCC, You Can:
 • Sign Up for Fitness Classes
 • Access Virtual Classes
 • Register for PJCC Programs
 • And More
Manage Your Account
 • Update Contact Info
 • Pay for Program Registrations Online
 • Keep Track of Registrations & Purchased Services
Parents and two kids on a bench smiling outside
Get to Know MyPJCC Learn More
Visit Our Resource Page To:
 • Download the New MyPJCC App
 • Read our FAQ
 • And More
2 Ways to Search PJCC
MyPJCC
Search
 • Adult & Youth Classes & Programs
 • Aquatics Programs & Swim Classes
 • Community Engagement Opportunities
 • Cultural Arts Programs
 • Jewish Life Programs
 • Preschool
 • Sports & Recreation Programs