=

גן חובה
Kindergarten

Registration Now Open

Click here for English

בגד כפת: גן חובה

תוכנית זו מיועדת לתלמידים העולים לכיתת גן חובה, והינם דוברי עברית. המפגשים יערכו אחת לשבוע וימשכו שעה וחצי. התכנית מתמקדת בשיפור השפה ואוצר המילים תוך שיח בעברית, משחק, סיפור, ושירה. בנוסף, יושם דגש על הכרת ההווי והתרבות היהודיים/ישראלים, חגים ומועדים. המפגשים יכללו מגוון רחב של פעילויות חווייתיות ויצירתיות באווירת גן.

כיתת הגן מהווה מסגרת חינוכית לילדים בגיל 5 בה נחשפים הילדים לחברת בני גילם, בני משפחות ישראליות בקהילה. כאן הם יצרו חברויות חדשות, יפתחו תחושת שייכות לקבוצה הישראלית ואנו נשקוד על טיפוח וקידום מיומנויות לשון ותקשורת בשפה העברית.

התכנית נכתבה בהתאמה ליכולותיהם של הילדים בהתאם לשלב התפתחותם ובהתחשב במטרות המוגדרות של בית הספר. נכללים בה המרכיבים הבאים:

כישורי השפה: הבנת השפה המדוברת ויכולת ההבעה. הרחבת התקשורת המילולית והיכולת לנהל שיח. העשרת אוצר המילים והמושגים ושימוש במבנה תחבירי. הרגלי האזנה ותרבות דיבור.

ביסוס כישורי חיים כגון: יצירת תחושת שייכות, יחסי חברות, שמירה על בריאות ובטיחות ועוד.

פעילויות לימודיות מסוגים שונים: למידת מושגי לשון, מספרים, צבעים, ימי השבוע ועוד.

פעילויות הממוקדות בקידום הילדים בתחומי הדעת השונים. כגון: עונות השנה, חגי ישראל, ספורי תורה, שבת, אני וגופי, המשפחה.
האזנה לסיפורים ופעילות עם ספרים: העשרת האוצר הלשוני וקידום תהליכים אורייניים כתשתית לקראת קריאה וכתיבה, למידת דקלומים ושירים, משחקי חברה, פעילות תנועתית, הבעה ביצירה, משחק סימבולי, הרחבת עולמם של הילדים באמצעות תכנים הקשורים לסביבתם הקרובה ולהווי הישראלי/יהודי.

בנוסף, יושם דגש על הכרת ההווי והתרבות היהודיים/ישראלים, חגים ומועדים. הלמידה תכלול מגוון רחב של פעילויות חווייתיות ויצירתיות. לצד תוכנית הלימודים, בכוונתנו ליצור אווירה מיוחדת בין ילדי הקבוצה ומשפחותיהם, באמצעות פעילויות משותפות, חופשיות ומובנות, שיתקיימו מספר פעמים במהלך השנה לקראת החגים.

שותפות ההורים: הצוות החינוכי בבית הספר פועל בתפיסה מערכתית המתייחסת לקבוצת הילדים, להוריהם,למשפחותיהם ולאפיוני הקהילה שאליה אנו שייכים. התקשורת עם ההורים תהיה בכמה ערוצים:

מפגש הורים: בחודש הראשון של השנה יתקיים מפגש קבוצתי בו המורה יציג את תפיסת העבודה בכיתה ואת התוכנית השנתית.
חגיגות ואירועים: במהלך השנה יתקיימו מספר פעילויות משפחתיות במסגרת הכיתה ובמסגרת כלל בית הספר.

דיווחים שוטפים: ההורים יקבלו עדכונים על ההתקדמות בתכנית הלימודים ועל התרחשויות משמעותיות דרך אתר האינטרנט של הקבוצה.
מידע על שכר לימוד ותשלומים מופיע בעמוד הרישום

 

Kindergarten

This program is for students going into kindergarten who are Hebrew speakers. The class meets once a week for an hour-and-a-half and focuses on improving the language and vocabulary skills of students through Hebrew dialogue, play, listening to stories, and songs.

Kitat Gan is an educational framework for five-year-old children, in which they attend class with other students of similar backgrounds, who are members of the Israeli community. Here they will create new friendships and develop a sense of belonging within the Israeli community while we focus on the cultivation and promotion of Hebrew language and communication skills.

The program is written in accordance to the children’s abilities and developmental stages while taking into account the school’s defined goals which includes the following components:
Language skills: Understanding spoken language and conduct discourse in Hebrew. Enrich vocabulary and expressive language.
Establishing life skills such as: Creating a sense of belonging, developing friendships, maintaining health and safety, and more.
Educational activities of various kinds: Learning concepts of language, numbers, colors, days of the week, and more.
Activities focused on promoting education in various fields of knowledge, such as: seasons, Jewish holidays, Torah, Shabbat, me and my body, and family.
Listening to stories and activities with books: Enriching the linguistic treasury and promoting literacy processes as a foundation for reading and writing, learning recitations and songs, social games, movement activities, expressive work, symbolic games, and expanding their world through content related to their immediate surroundings and Jewish/Israeli life.
In addition, emphasis will be placed on the recognition of Jewish/Israeli life and culture, holidays and events in an interactive, engaging and creative environment appropriate for this age group. Along with the curriculum, students and their families are invited to celebrate the Jewish holidays and Shabbat with us.
Parental Partnership: The pedagogical staff operates in a systemic approach that relates to the group of children, their parents, their families and the characteristics of the community to which we belong. Communication with parents will be through several channels:
Parents’ Meeting: During the first month of the school year, a group meeting will be held in which the teacher will present the annual program and classroom culture, as well as work expectations.
Celebrations and Events: During the year there will be a number of family activities in the classroom and with the school as a whole.
Regular Reports: Parents will receive updates about the program’s progress and significant events through the group’s website.
Information about tuition and fees can be found on our Registration page.

Hours of Operation

For Specific Schedules, Please See Schedules Submenu

Center Hours
 • Mon - Thur 5 am - 9 pm (Group Ex by Reservation)
 • Fri 5 am - 6 pm (Group Ex by Reservation)
 • Sat & Sun 7 am - 6 pm (Group Ex by Reservation)
Admin Office Hours
 • Mon-Fri 8 am – 4 pm
Schedules
Log In to Register!
Yoga students stretching on mats at the PJCC yoga studio
MyPJCC Log In Now
With MyPJCC, You Can:
 • Sign Up for Fitness Classes
 • Access Virtual Classes
 • Register for PJCC Programs
 • And More
Manage Your Account
 • Update Contact Info
 • Pay for Program Registrations Online
 • Keep Track of Registrations & Purchased Services
Parents and two kids on a bench smiling outside
Get to Know MyPJCC Learn More
Visit Our Resource Page To:
 • Download the New MyPJCC App
 • Read our FAQ
 • And More
2 Ways to Search PJCC
MyPJCC
Search
 • Adult & Youth Classes & Programs
 • Aquatics Programs & Swim Classes
 • Community Engagement Opportunities
 • Cultural Arts Programs
 • Jewish Life Programs
 • Preschool
 • Sports & Recreation Programs