=

כיתות
Classes

See the 2020–2021 Schedule

כיתות

Class Schedule

שעות אפשריות
Tentative (PM) Hours
יום
Days
שכבת גיל
Age Group
4:00–5:30
שני
Monday

כיתה ב
Second Grade
4:15–5:45
שני
Monday
חטיבת ביניים - מתחילים
Middle School (Elinor's 2019-20 class)
4:00–5:30
שני
Monday
כיתה ד

Fourth Grade
5:45–7:15
שני
Monday
חטיבת ביניים - מתחילים
Middle School (Liron's 2019-20 class)
4:00–5:30
שלישי
Tuesday
גן חובה
Kindergarten
4:15–5:45
שלישי
Tuesday

חטיבת ביניים
Middle School - Advanced
5:45–7:15
שלישי
Tuesday

כיתה ה
Fifth Grade
6:00–9:00
שלישי
Tuesday

תיכון
High School
4:00–5:30חֲמִישִׁי
Thursday

עברית כשפה שניה לכיתת
Hebrew Second Language - Continuing
4:00–5:30חֲמִישִׁי
Thursday

כיתה ג
Third Grade

הערות:
חלוקת התלמידים לכיתות תעשה על פי פרמטרים של רמת הקריאה והכתיבה והתאמה בין ילדי הקבוצה. אנו מאמינים שהפרמטרים הללו חשובים ביותר להנאה ולהצלחה של התלמידים בשיעורי עברית ובהתאם משקלם בהרכבת קבוצות הלמידה.

ישנה אפשרות שיהיה שינוי קל בשעות ההתחלה והסיום של השיעורים. הודעה על כך תינתן במהלך הקיץ.

כיתות חדשות בשלוחה תפתחנה רק אם יירשמו אליהן מספר נדרש של תלמידים.

* Specific dates will be sent after registration

הערות:
חלוקת התלמידים לכיתות תעשה על פי פרמטרים של רמת הקריאה והכתיבה והתאמה בין ילדי הקבוצה. אנו מאמינים שהפרמטרים הללו חשובים ביותר להנאה ולהצלחה של התלמידים בשיעורי עברית ובהתאם משקלם בהרכבת קבוצות הלמידה.

ישנה אפשרות שיהיה שינוי קל בשעות ההתחלה והסיום של השיעורים. הודעה על כך תינתן במהלך הקיץ.

כיתות חדשות בשלוחה תפתחנה רק אם יירשמו אליהן מספר נדרש של תלמידים.

Notes:

 • Students are split into classes based on their reading and writing ability and fit in the group. We believe that these parameters are very important for the enjoyment and success of the students in Hebrew classes.
 • There is a possibility that there will be a slight change in the start and end time of the lessons. Notice will be given during the summer.
 • New classes will be opened based on demand and only if enough students enroll.
Hours & Schedules
Hours of Operation: Stage 2a Reopening
(Outdoor Only as of 12/1/20)
 • Mon - Thurs 7am - 7pm by Reservation
 • Fri (Outdoor Swimming Only) 7am - 7pm by Reservation
 • Sat - Sun 9am - 5pm by Reservation
Membership Sales By Appointment
 • Mon - Sun Email membership@pjcc.org
Café at the J Hours
 • Mon - Sun Currently Closed
Choose Your Login
Family of four smiling
MyPJCC Log In Now
Register For:
 • Virtual Group Ex Classes
 • Adult and Youth Classes & Programs
 • Aquatics Programs & Swim Classes
 • Preschool
Manage Your Account
 • Update Contact Info
 • Pay for Program Registrations Online
 • Keep Track of Registrations & Purchased Services
Young girl kickboxing
MindBody Log In Now
Register For:
 • Group Exercise Classes
 • Women On Weights
 • Small Group Training
 • Personal Training
 • Spa Purchases
3 Ways to Search PJCC
MyPJCC
Search
 • Adult & Youth Classes & Programs
 • Aquatics Programs & Swim Classes
 • Community Engagement Opportunities
 • Cultural Arts Programs
 • Jewish Life Programs
 • Preschool & Youth Enrichment Classes
 • Sports & Recreation Programs
MindBody
Search
 • Group Exercise Classes
 • Evolution Cycle Classes
 • Pilates Reformer Classes
 • TRX
 • Women On Weights
 • Small Group Training
 • Personal Training
 • Spa Appointments & Purchases