=

כיתות
Classes

הערות:
חלוקת התלמידים לכיתות תעשה על פי פרמטרים של רמת הקריאה והכתיבה והתאמה בין ילדי הקבוצה. אנו מאמינים שהפרמטרים הללו חשובים ביותר להנאה ולהצלחה של התלמידים בשיעורי עברית ובהתאם משקלם בהרכבת קבוצות הלמידה.

ישנה אפשרות שיהיה שינוי קל בשעות ההתחלה והסיום של השיעורים. הודעה על כך תינתן במהלך הקיץ.

כיתות חדשות בשלוחה תפתחנה רק אם יירשמו אליהן מספר נדרש של תלמידים.

* Specific dates will be sent after registration

Notes:

 • Students are split into classes based on their reading and writing ability and fit in the group. We believe that these parameters are very important for the enjoyment and success of the students in Hebrew classes.
 • There is a possibility that there will be a slight change in the start and end time of the lessons. Notice will be given during the summer.
 • New classes will be opened based on demand and only if enough students enroll.
Register for Preschool and K-8 Classes

 

Register for High School Classes
Hours of Operation

For Specific Schedules, Please See Schedules Submenu

Center Hours
 • Mon - Thur 5 am - 9 pm (Group Ex by Reservation)
 • Fri 5 am - 6 pm (Group Ex by Reservation)
 • Sat & Sun 7 am - 6 pm (Group Ex by Reservation)
Admin Office Hours
 • Mon-Fri 8 am – 4 pm
Choose Your Login
Family of four smiling
MyPJCC Log In Now
Register For:
 • Virtual Group Ex Classes
 • Adult and Youth Classes & Programs
 • Aquatics Programs & Swim Classes
 • Preschool
Manage Your Account
 • Update Contact Info
 • Pay for Program Registrations Online
 • Keep Track of Registrations & Purchased Services
Young girl kickboxing
MindBody Log In Now
Register For:
 • Group Exercise Classes
 • Women On Weights
 • Small Group Training
 • Personal Training
3 Ways to Search PJCC
MyPJCC
Search
 • Adult & Youth Classes & Programs
 • Aquatics Programs & Swim Classes
 • Community Engagement Opportunities
 • Cultural Arts Programs
 • Jewish Life Programs
 • Preschool & Youth Enrichment Classes
 • Sports & Recreation Programs
MindBody
Search
 • Group Exercise Classes
 • Evolution Cycle Classes
 • Pilates Reformer Classes
 • TRX
 • Women On Weights
 • Small Group Training
 • Personal Training
 • Spa Appointments & Purchases